<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Pr√≠sluŇ°enstvo

Topení WID

Topen√≠ pro elektrorozvadńõńće slouŇĺ√≠ k zabr√°nńõn√≠ funkńćn√≠ch poruch a koroze, kter√© jsou vyvol√°v√°ny pŇô√≠liŇ° n√≠zk√Ĺmi teplotami nebo pŇô√≠liŇ° vysokou vlhkost√≠ vzduchu uvnitŇô skŇô√≠nńõ.
Topen√≠ pro elektrorozvadńõńće WID jsou kompaktn√≠, spolehliv√° a poskytuj√≠ vysok√© v√Ĺkony. Pokr√Ĺvaj√≠ v√Ĺkony od 10 do 550 W a jsou k dost√°n√≠ ve tŇôech proveden√≠ch.

 

PodrobnńõjŇ°√≠ technick√° data k jednotliv√Ĺm typŇĮm klimatizańćn√≠ch jednotek moment√°lnńõ nejsou dostupn√°.


 
     
 
 Ostatn√≠ pŇô√≠sluŇ°enstv√≠

Spoleńćnost OLAER nab√≠z√≠ toto dalŇ°√≠ pŇô√≠sluŇ°enstv√≠:

  • filtrańćn√≠ rohoŇĺe z polyuretanov√© pńõny
  • obnoviteln√© vzduchov√© filtry
  • filtrańćn√≠ rohoŇĺe pro ventil√°tory
  • filtrańćn√≠ rohoŇĺe s vysok√Ĺm filtrańćn√≠m v√Ĺkonem
  • termostaty
  • hygrostaty
  • elektronick√° ovl√°d√°n√≠
  • magnetick√© ventily
  • hladinov√© hl√≠dańće
  • skŇô√≠Ňąov√© r√°my

 

PodrobnńõjŇ°√≠ technick√° data k pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ klimatizańćn√≠ch jednotek pro elektrorozv√°dńõńće najdete v sekciKatalogov√© listy - Klimatizace pro elektrorozv√°dńõńće (pouze v nńõmeck√©m jazyce).

 
  5.8.2013 | Pridal: Admin | Pr√≠sluŇ°enstvo | zobrazen√©: 115943 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.