<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Priemyseln√Ĺ chladiaci agreg√°t - Chiller

PrŇĮmyslov√Ĺ chlad√≠c√≠ agreg√°t pro specifick√© aplikace - chiller

Chlad√≠c√≠ v√Ĺkon 1 aŇĺ 300 kW.
PŇôi detailn√≠ anal√Ĺze naŇ°ich zak√°zek bylo zjiŇ°tńõno, Ňĺe st√°le roste popt√°vka po chlad√≠c√≠ch syst√©mech sestaven√Ĺch na z√°kladńõ specifick√Ĺch potŇôeb a poŇĺadavkŇĮ z√°kazn√≠kŇĮ.

NapŇô√≠klad:

  • Respektov√°n√≠ specifick√Ĺch norem a pŇôedpisŇĮ rŇĮzn√Ĺch zm√≠ nebo z√°kazn√≠kŇĮ
  • Integrace speci√°ln√≠ch funkc√≠ do hydraulick√©ho okruhu
  • V√≠ceokruhov√© syst√©my k chlazen√≠ v√≠ce spotŇôebińćŇĮ v jednom chlad√≠c√≠m okruhu
  • Integrace elektrick√©ho Ňô√≠zen√≠ chlazen√≠ dos st√°vaj√≠c√≠ho Ňô√≠zen√≠ stroje
  • Monitorov√°n√≠ / d√°lkov√° kontrola
  • Venkovn√≠ instalace
  • Chlad√≠c√≠ syst√©my bez aktivn√≠ho chlazen√≠ " v√Ĺmńõn√≠kov√© stanice"
  • a mnoh√© dalŇ°√≠


D√≠ky naŇ°im zkuŇ°enostem a flexibilitńõ jsme schopni tyto specifick√© chlad√≠c√≠ syst√©my nab√≠dnout.


 
  5.8.2013 | Pridal: Admin | Priemyseln√Ĺ chlad... | zobrazen√©: 5451 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.