<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Chillery

Chladicí systémy pro chlazení oleje a vody - chillery

Tyto chlad√≠c√≠ agreg√°ty lze pouŇĺ√≠t u aplikac√≠, kde je poŇĺadov√°no chlazen√≠ kapalin na n√≠zkou nebo pŇôesnou teplotu, tj. napŇô. pro chlazen√≠ elektrovŇôetene, Ňôezn√© emulze, obr√°bńõc√≠ch strojŇĮ nebo laserov√Ĺch hlav.

PrŇĮmyslovńõ vyr√°bńõn√© chladic√≠ agreg√°ty zahrnujic√≠ kompresorov√Ĺ chladic√≠ cyklus, regul√°tor teploty a pŇô√≠padnńõ i n√°drŇĺ a ńćerpadlo.

Chladic√≠ agreg√°ty OLAER jsou vyr√°bńõny jako kompaktn√≠ jednotky v prŇĮmyslov√©m proveden√≠ ‚Äď v jedn√© skŇô√≠ni je instalov√°n kompresorov√Ĺ chladic√≠ okruh, hydraulick√Ĺ okruh, elektrick√Ĺ rozvadńõńć a regul√°tor teploty. V z√°vislosti na aplikaci a poŇĺadavku z√°kazn√≠ka je moŇĺno dodat agreg√°t v proveden√≠ s integrovanou n√°drŇĺ√≠ a ńćerpadlem (typick√© pro vodu), s ńćerpadlem bez n√°drŇĺe, nebo bez ńćerpadla a bez n√°drŇĺe (typick√© pro olej).

Tato zaŇô√≠zen√≠ jsou schopna ochladit kapalinu pod teplotu okol√≠ a udrŇĺet ji v rozmez√≠ +/- 2¬įC (pŇô√≠padnńõ m√©nńõ). U chillerŇĮ pro chlazen√≠ vody lze nastavit v√Ĺstupn√≠ teplotu v rozmez√≠ 12-20¬įC, u speci√°ln√≠ch aplikac√≠ i 0-20¬įC. BńõŇĺn√Ĺ rozsah teplot chlazen√©ho oleje je pak 30-45¬įC. PŇôizpŇĮsoben√≠m chladińće se mŇĮŇĺe chladit i na 20¬įC.

PŇôesn√Ĺm chlazen√≠m je moŇĺno dos√°hnout vyŇ°Ň°√≠ produktivity a pŇôesnosti v√Ĺroby.

Technick√° dokumentace a prospekty:

 Chladic√≠ syst√©my vody CW - pŇôehled modelŇĮ (OSC 910)
 Chladic√≠ syst√©my oleje CO - pŇôehled modelŇĮ (OSC 900)

PodrobnńõjŇ°√≠ technick√° data k jednotliv√Ĺm typŇĮm chladic√≠ch syst√©mŇĮ vody a oleje najdete zde (Katalogov√© listy).


 

Prílohy

ch-osc910-modelluebersicht_cw-d.pdf
[  PDF - 1147,4 kB]
ch-osc_900-modelluebersicht_co.pdf
[  PDF - 926,5 kB]
  5.8.2013 | Pridal: Admin | Chladiace syst√©my... | zobrazen√©: 5861 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.