<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

LOC s obehov√Ĺm ńćerpadlom

Typov√° Ňôada Oiltech LOC nab√≠z√≠ kompaktn√≠ chlad√≠c√≠, pŇô√≠padnńõ i filtrańćn√≠ agreg√°ty. Jedn√° se prakticky o vzduchov√© chladińće oleje, vybaven√© obńõhov√Ĺm ńćerpadlem. 

Chlad√≠c√≠ syst√©my Oiltech Ňôady LOC jsou urńćeny pŇôedevŇ°√≠m ke chlazen√≠  hydraulick√©ho a mazac√≠ho oleje na prŇĮmyslov√Ĺch zaŇô√≠zen√≠ch. UmoŇĺŇąuj√≠ pŇôi minim√°ln√≠ch provozn√≠ch n√°kladech udrŇĺet pracovn√≠ teplotu oleje v optim√°ln√≠ch hodnot√°ch. Ňėada LOC se vyznańćuje vysok√Ĺm chlad√≠c√≠m v√Ĺkonem pŇôi n√≠zk√© hluńćnosti, mal√© spotŇôebńõ energie a dlouh√© Ňĺivotnosti. Integrovan√© obńõhov√© ńćerpadlo s tzv. G-rotorem m√° neobvykle tich√Ĺ chod.  Nab√≠z√≠me Ň°irok√Ĺ v√Ĺbńõr velikost√≠ moŇĺnost√≠ proveden√≠ chlad√≠c√≠ch elementŇĮ, ńćerpadel a elektromotorŇĮ. Typov√° Ňôada LOC obsahuje novńõ i chladińće pro mal√© chlad√≠c√≠ v√Ĺkony.

 


 

Prílohy

cz_loc_2008.pdf
[  PDF - 726,4 kB]
prospekt_loc_de_z_12_07.pdf
[  PDF - 1000,9 kB]
prospekt_loc_en_z_12_07.pdf
[  PDF - 1023,8 kB]
Loc 3
[  PDF - 2520,9 kB]
  5.8.2013 | Pridal: Admin | Chladiaci agreg√°t... | zobrazen√©: 6067 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.