<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Pr√≠sluŇ°enstvo

 
 
 

PŇô√≠sluŇ°enstv√≠ akumul√°torŇĮ

Pln√≠c√≠ a zkuŇ°ebn√≠ zaŇô√≠zen√≠ VG U

Plnic√≠ a zkuŇ°ebn√≠ zaŇô√≠zen√≠ slouŇĺ√≠ k plnńõn√≠ vakov√Ĺch, p√≠stov√Ĺch a membr√°nov√Ĺch hydropneumatick√Ĺch akumul√°torŇĮ dus√≠kem a ke zkouŇ°en√≠ nebo zmńõnńõ st√°vaj√≠c√≠ho plnic√≠ho tlaku. Od poloviny roku 2010 zańćal OLAER u sv√Ĺch vakov√Ĺch akumul√°torŇĮ EHV (IHV) pouŇĺ√≠vat nov√Ĺ rozmńõr plnic√≠ho ventilu. Pro naplnńõn√≠ akumul√°torŇĮ do velikosti EHV (IHV) 10-350/90-L a pŇôi servisu akumul√°torŇĮ s pouŇĺit√≠m nov√Ĺch vak (zakoupen√Ĺch od poloviny roku 2010) bude zapotŇôeb√≠ m√≠t kromńõ plnic√≠ho zaŇô√≠zen√≠ VG-U tak√© nov√Ĺ adapt√©r 7/8". 

 

UpevŇąovac√≠ souprava akumul√°torŇĮ

UpevŇąovac√≠ souprava se sest√°v√° ze zadn√≠ stńõny, konzoly s pryŇĺov√Ĺm krouŇĺkem a jedn√© nebo dvou upevŇąovac√≠ch pŇô√≠chytek s pryŇĺov√Ĺmi vloŇĺkami. Spoleńćnńõ s akumul√°torem tvoŇô√≠ tato souprava jednotku pŇôipravenou k okamŇĺit√© mont√°Ňĺi. Ta se prov√°d√≠ pŇôiŇ°roubov√°n√≠m nebo pŇôivaŇôen√≠m k libovoln√© konstrukci.

 

PŇô√≠chytky a konzoly

UpevŇąovac√≠ pŇô√≠chytky a konzoly OLAER umoŇĺŇąuj√≠ jednoduch√© a bezpeńćn√© uchycen√≠ hydropneumatick√Ĺch akumul√°torŇĮ nez√°visle na mont√°Ňĺn√≠ poloze a m√≠stńõ, kde je akumul√°tor instalov√°n. Sv√Ĺmi pryŇĺov√Ĺmi vloŇĺkami pŇĮsob√≠ jako tlumińće menŇ°√≠ch vibrac√≠ a kompenzuj√≠ dilataci zaŇô√≠zen√≠. S ohledem na unifikace zańćal OLAER vyr√°bńõt a dod√°vat upevŇąovac√≠ obj√≠mky pro akumul√°tory, kter√© maj√≠ o nńõco vńõtŇ°√≠ rozsah prŇĮmńõrŇĮ. Jedna obj√≠mka tak mŇĮŇĺe b√Ĺt pouŇĺita pro v√≠ce aplikac√≠. 

 

 

 

 

Dus√≠kov√© plnic√≠ zaŇô√≠zen√≠
BńõŇĺnńõ prodejn√© dus√≠kov√© lahve maj√≠ tlak max. 200 barŇĮ. Hydropneumatick√© akumul√°tory s plnic√≠m tlakem > 200 barŇĮ proto nemohou b√Ĺt plnńõny pŇô√≠mo z lahv√≠. Na druhou stranu pŇôi plnic√≠ch tlac√≠ch mezi 100 a 150 bary nejsou dus√≠kov√© lahve plnńõ vyuŇĺity. 
DalŇ°√≠ pŇô√≠sluŇ°enstv√≠:

Tlakové nádoby

Download PDF-File Redukce pro dusíkové lahve (OSP 750)

Download PDF-File Armatury na stranńõ plynu (OSP 755)

Download PDF-File SAE - dńõlen√© obj√≠mky (OSP 785)

 
     
 
  28.7.2013 | Pridal: Admin | Pr√≠sluŇ°enstvo | zobrazen√©: 5177 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.