<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Bezpeńćnostn√© uzatv√°ravie bloky

Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ bloky

Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ bloky firmy OLAER slouŇĺ√≠ k jiŇ°tńõn√≠, odpojen√≠ a vypuŇ°tńõn√≠ hydropneumatick√©ho akumul√°toru (pro snadnou kontrolu plnńõn√≠ dus√≠kem nebo snadnou demont√°Ňĺ akumul√°toru bez nutnosti vypuŇ°tńõn√≠ cel√©ho hydraulick√©ho syst√©mu).
Konstrukce bloku bere v √ļvahu bezpeńćnostn√≠ pŇôedpisy a normy pro akumul√°tory platn√© v rŇĮzn√Ĺch zem√≠ch, zejm√©na pak pŇôedpisy a vyhl√°Ň°ky platn√© pro tlakov√© n√°doby v Nńõmecku.

Pojistn√© a uzav√≠rac√≠ bloky se sest√°vaj√≠ z pŇô√≠poje do akumul√°toru a kostky, v n√≠Ňĺ je zabudov√°n:

pojistn√Ĺ ventil
hlavní uzavírací ventil
ruńćnńõ ovl√°dan√Ĺ vypouŇ°tńõc√≠ ventil nebo elektromagneticky ovl√°dan√Ĺ dvoucestn√Ĺ ventil
pŇôipojen√≠ pro manometr
Pojistné a uzavírací bloky nabízejí:

integraci vŇ°ech jednotliv√Ĺch prvkŇĮ v jednom kompaktn√≠m bloku
minim√°ln√≠ poŇĺadavky na prostor
zkr√°cen√≠ doby mont√°Ňĺe
rychlou a jednoduchou demont√°Ňĺ akumul√°toru ze syst√©mu (i za provozu zaŇô√≠zen√≠) d√≠ky pŇôipojen√≠ bloku pomoc√≠ z√°vitov√©ho Ň°rouben√≠
regulaci v√Ĺtokov√© resp. vtokov√© rychlosti tlakov√© kapaliny z resp. do akumul√°toru d√≠ky zabudovan√Ĺm Ň°krtic√≠m zpńõtn√Ĺm ventilŇĮm (na popt√°vku)
moŇĺnost kontroly a zmńõny plnic√≠ho tlaku plynu v akumul√°toru pŇôi provozu zaŇô√≠zen√≠

V druh√© Ňôadńõ pojistn√Ĺch a uzav√≠rac√≠ch blokŇĮ DI jsou k dispozici svńõtlosti DI 10, DI 20 a DI32. Bloky je moŇĺno dodat jak s mechanicky, tak elektricky ovl√°dan√Ĺm vypouŇ°tńõc√≠m ventilem (bez proudu otevŇôeno, pŇô√≠p. bez proudu zavŇôeno, 24 V DC, 230 V AC nebo 115 V AC). I svńõtlost DI 10 je vybavena pojistn√Ĺm ventilem DN 10.
Ňėada dvńõ je znańćena odliŇ°n√Ĺm typov√Ĺm kl√≠ńćem - √ļdaje o pŇôipojovac√≠m Ň°rouben√≠ / pŇô√≠rubńõ na stranńõ akumul√°toru jsou za pomlńćkou na konci oznańćen√≠ - napŇô. DI 20 MS1 - 330 BH-AS 13 je oznańćen√≠ pro mechanicky ovl√°dan√Ĺ blok svńõtlosti 20 mm, s pojistn√Ĺm ventilem 330 bar, AS 13 = pŇôipojen√≠ G 2".

Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - typov√Ĺ kl√≠ńć, vŇ°eobecn√© informace (OSP 705)
Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - DI 10 (OSP 710)
Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - DI 16 (OSP 715)
Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - DI 24 (OSP 720)
Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - DI 32 (OSP 735)
Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ bloky - druh√° Ňôada:

Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - typov√Ĺ kl√≠ńć - Ňôada 2 (OCZ DI)
Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - DI 10 - Ňôada 2 (OCZ DI 10)
Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - DI 20 - Ňôada 2 (OCZ DI 20)
Download PDF-File Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ blok - DI 32 - Ňôada 2 (OCZ DI 32)


 
  28.7.2013 | Pridal: Admin | Bezpeńćnostn√© a uz... | zobrazen√©: 5358 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.