<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Vakov√Ĺ akumul√°tor EHV- vysok√Ĺ tlak

Hydropneumatick√© vakov√© akumul√°tory OLAER maj√≠ Ň°irok√© vyuŇĺit√≠, umoŇĺŇąuj√≠ akumulovat energii pŇôen√°Ň°enou kapalinou, udrŇĺovat po urńćitou dobu potŇôebn√Ĺ tlak, hydraulicky vyvaŇĺovat velk√© hmotnosti, zachycovat pŇôebyteńćnou energii, vyhlazovat nepravideln√© - pulzuj√≠c√≠ prŇĮtoky, odpruŇĺovat vozidla a zvedac√≠ zaŇô√≠zen√≠ nebo vyrovn√°vat tlaky pŇôi tepeln√©m zat√≠Ňĺen√≠.

Download PDF-File Hydropneumatick√Ĺ vakov√Ĺ akumul√°tor - funkce (OSP 030)
Download PDF-File Hydropneumatick√Ĺ akumul√°tor - typov√Ĺ kl√≠ńć (OSP 080)
Download PDF-File Vakov√Ĺ akumul√°tor - S√©rie mezin√°rodn√≠ vysok√Ĺ tlak - vŇ°eobecn√© informace (OSP 100)

BliŇĺŇ°√≠ informace k jednotliv√Ĺm s√©ri√≠m - viz menu vlevo dole. sipka

Takto pracuje hydropneumatick√Ĺ vakov√Ĺ akumul√°tor:


TŇôi z√°kladn√≠ polohy vaku:

Vak je naplnńõn dus√≠kem na plnic√≠ tlak. Kapalinov√Ĺ ventil je uzavŇôen a zabraŇąuje vystoupen√≠ vaku do hrdla.
Poloha vaku pŇôi minim√°ln√≠m pracovn√≠m tlaku. Mezi vakem a kapalinov√Ĺm ventilem mus√≠ zŇĮstat urńćit√© mal√© mnoŇĺstv√≠ kapaliny, aby vak pŇôi kaŇĺd√©m vypr√°zdnńõn√≠ akumul√°toru nenarazil na dno. Tlak P0 tedy mus√≠ b√Ĺt vŇĺdy menŇ°√≠ neŇĺ tlak P1.
Poloha vaku pŇôi maxim√°ln√≠m pracovn√≠m tlaku P2. Zmńõna objemu DV mezi polohou pŇôi minim√°ln√≠m a maxim√°ln√≠m pracovn√≠m tlaku P1 a P2 odpov√≠d√° akumulovan√©mu mnoŇĺstv√≠ kapaliny.

PŇôes plnic√≠ ventil se vak napln√≠ dus√≠kem a zaujme tvar tńõlesa akumul√°toru. JestliŇĺe se nyn√≠ akumul√°tor zańćne pod tlakem plnit kapalinou, plyn ve vaku se stlańć√≠. Objem plynu se zmenŇ°uje, tlak plynu se zvńõtŇ°uje a akumul√°tor se pln√≠ kapalinou. Naopak, jakmile hodnota tlaku kapaliny poklesne pod hodnotu tlaku plynu, akumul√°tor se zańćne vyprazdŇąovat.

Vak vŇĺdy zaujme tvar pŇôipom√≠naj√≠c√≠ pravideln√Ĺ ńćtyŇôl√≠stek. Zformov√°n√≠ vaku do tohoto zn√°m√©ho tvaru, kter√© prob√≠h√° prakticky bez tŇôen√≠ a bez setrvańćnosti, zajiŇ°Ň•uje √ļńćinnost t√©mńõŇô 100%. 
  28.7.2013 | Pridal: Admin | Vakov√Ĺ akumul√°tor... | zobrazen√©: 9385 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.