<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Akumul√°tory

Kapaliny jsou prakticky nestlańćiteln√© a nelze je proto pŇô√≠mo vyuŇĺ√≠t k akumulaci energie. Hydropneumatick√© akumul√°tory umoŇĺŇąuj√≠ akumulaci kapalin pod tlakem. VyuŇĺ√≠vaj√≠ Boyle-Mariotova z√°kona (P x V = konst.) a jejich princip spońć√≠v√° v rŇĮzn√© stlańćitelnosti kapaln√Ĺch a plynn√Ĺch m√©di√≠.

To umoŇĺŇąuje:

- Akumulovat energii pŇôen√°Ň°enou kapalinou a podle potŇôeby ji opńõt odevzd√°vat
- UdrŇĺovat po urńćitou dobu potŇôebn√Ĺ tlak
- Hydraulicky vyvaŇĺovat velk√© hmotnosti
- Zachycovat pŇôebyteńćnou energii, napŇô. tlakov√© vlny
- Vyhlazovat nepravideln√©, pulzn√≠ toky ńćerpadla
- OdpruŇĺovat vozidla a zvedac√≠ zaŇô√≠zen√≠
- Vyrovn√°vat tlaky pŇôi tepeln√©m zat√≠Ňĺen√≠

Download PDF-File Hydropneumatick√Ĺ vakov√Ĺ akumul√°tor - funkce (OSP 030)
Download PDF-File Hydropenumatick√Ĺ akumul√°tor - typov√Ĺ kl√≠ńć (OSP 080)

OLAER nabízí :

Vakov√© akumul√°tory - vysok√Ĺ tlak
Vakové akumulátory - nízky tlak
Vakové akumulátory z nerezi
Membránové akumulátory OLM
Pístové akumulátory EHP / IHP
Bezpeńćnostn√≠ a uzav√≠rac√≠ bloky
PŇô√≠sluŇ°enstv√≠
- Plnic√≠ a zkuŇ°ebn√≠ zaŇô√≠zen√≠
- Dus√≠kov√© plnic√≠ zaŇô√≠zen√≠
- Tlakové nádoby
- PŇô√≠chytky a konzoly (OSP 775)
- UpevŇąovac√≠ souprava (OSP 780)


 
  25.7.2013 | Pridal: Admin | Akumul√°tory | zobrazen√©: 12109 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.