<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Vysokotlakov√© ńćerpadl√°

Nab√≠z√≠me obs√°hlou v√Ĺrobkovou Ňôadu kapalinov√Ĺch ńćerpadel sv√©ho druhu a odpov√≠daj√≠c√≠ho pŇô√≠sluŇ°enstv√≠. Spolu s ńćetn√Ĺmi variantami a zvl√°Ň°tn√≠mi proveden√≠mi je moŇĺn√© pŇôipravit ŇôeŇ°en√≠ dle specifikace z√°kazn√≠ka.

ZosilŇąovańće kvapal√≠n:

ńĆerpadla poh√°nńõn√° stlańćen√Ĺm vzduchem sk√Ĺtaj√≠ oproti bńõŇĺn√Ĺm elektricky poh√°nńõn√Ĺm jednotk√°m ńćetn√© v√Ĺhody:

Lze je pŇôi jak√©mkoliv specifikovan√©m tlaku nastavit a tento tlak udrŇĺet bez spotŇôeby energie ńći vytv√°Ňôen√≠ tepla.
Nehroz√≠ Ňĺ√°dn√© nebezpeńć√≠ od tepla ńći jisker. Lze je pouŇĺ√≠vat i v prostor√°ch s nebezpeńć√≠m v√Ĺbuchu.
Variabiln√≠ rychlost a prŇĮtok bez omezen√≠.
ńĆerpac√≠ tlaky aŇĺ do 7000 bar.
Bezprobl√©mov√© pŇôipojen√≠ automatick√©ho Ňô√≠dic√≠ho syst√©mu.
MoŇĺnost neomezen√Ĺch zastaven√≠ a spuŇ°tńõn√≠ n√°sleduj√≠c√≠ch za sebou bez negativn√≠ch dopadŇĮ.
K provozu nen√≠ tŇôeba lubrikace vzduchu, ńć√≠mŇĺ se sniŇĺuj√≠ provozn√≠ n√°klady a nezneńćiŇ°Ň•uje prostŇôed√≠.
Spolehliv√Ĺ syst√©m, snadno se udrŇĺuje, je kompaktn√≠ a robustn√≠.
Download PDF-File Zesilovańće tlaku kapalin - ńćerpadla

Nab√≠z√≠me 8 rŇĮzn√Ĺch velikost√≠ vzduchem poh√°nńõn√Ĺch ńćerpadel:

0,25 kW - ńćerpadla pro tlak do 1000 bar a s v√Ĺkonnost√≠ do max. 10 l/min
0,56 kW - ńćerpadla pro talk do 1000 bar a s v√Ĺkonnost√≠ do max. 8 l/min
1,12 kW - ńćerpadla pro tlak do 3500 bar a s v√Ĺkonnost√≠ do max. 35 l/min
1,5 kW - ńćerpadla pro tlak do 7000 bar a s v√Ĺkonnost√≠ do max. 15 l/min
1,6 kW - ńćerpadla pro tlak do 450 bar a s v√Ĺkonnost√≠ do max. 6 l/min
4,5 kW - ńćerpadla pro tlak do 1000 bar a s v√Ĺkonnost√≠ do max. 85 l/min
6,0 kW - ńćerpadla pro tlak do 2000 bar a s v√Ĺkonnost√≠ do max. 50 l/min
7,5 kW - ńćerpadla pro tlak do 3000 bar a s v√Ĺkonnost√≠ do max. 14 l/min


VyuŇĺit√≠ vysokotlak√Ĺch ńćerpadel:

Tlakov√© zkouŇ°ky
Vodní hydraulika
Upínací hydraulika
Ovl√°d√°n√≠ n√°strojŇĮ a v√°lcŇĮ
Injekńćn√≠ ńćerpadla
Vysokotlak√© ńćiŇ°tńõn√≠ (pri n√≠zk√Ĺch ńćerpan√Ĺch mnoŇĺstv√≠ch)
Vysokotlak√° chromotografie
ZaŇô√≠zen√≠ s uzav√≠rac√≠m (blokovac√≠m) tlakem

 

Prílohy

cz-zesilovaae-e_tlaku_kapalin.pdf
[  PDF - 87,9 kB]
  25.7.2013 | Pridal: Admin | Vysokotlakov√© ńćer... | zobrazen√©: 6806 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.