<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

Vysokotlak√° technika

Pro Ň°irok√© spektrum pouŇĺit√≠, dle individu√°ln√≠ch poŇĺadavkŇĮ z√°kazn√≠kŇĮ, stav√≠ firma OLAER vysokotlak√° zaŇô√≠zen√≠ od jednoduch√Ĺch mobiln√≠ch aŇĺ po plnńõ automatick√°, Ňô√≠zen√° pońć√≠tańćem.

Funkce vysokotlak√Ĺch multiplik√°torŇĮ

NaŇ°e multiplik√°tory poh√°nńõn√© stlańćen√Ĺm vzduchem pracuj√≠ na principu diferenci√°ln√≠ho p√≠stu. Dieferenci√°ln√≠ p√≠st sest√°v√° ze strany poh√°nńõc√≠ho stlańćen√©ho vzduchu, kter√° m√° velkou plochu a strany vysokotlak√©, o mal√© ploŇ°e pro stlańćov√°n√≠ m√©dia. Pomńõr obou ploch znamen√° pŇôevod. Maxim√°ln√≠ pohonn√Ĺ tlak je 10 bar. Dosahovan√Ĺ tlak je pŇô√≠mo √ļmńõrn√Ĺ poh√°nńõc√≠mu tlaku. Proto je snadno a ekonomicky regulovateln√Ĺ. Stańć√≠ regul√°tor tlaku. Pońć√°teńćn√≠ vysok√° provozn√≠ rychlost kles√° s dosahovan√Ĺm v√Ĺstupn√≠m tlakem aŇĺ dojde pŇôi dosaŇĺen√≠ poŇĺadovan√©ho tlaku k samostatn√©mu zastaven√≠ a udrŇĺen√≠ tlaku, aniŇĺ by bylo tŇôeba dod√°vat dalŇ°√≠ energii. PŇôi odbńõru tlakov√©ho m√©dia nastane samostatn√Ĺ rozbńõh atd. D√≠ky dokonal√©mu oddńõlen√≠ pohonn√©ho a poh√°nńõn√©ho m√©dia jsou multiplik√°tory vhodn√© i pro aplikace v l√©kaŇôstv√≠, chemick√©m a elektrotechnick√©m prŇĮmyslu. MŇĮŇĺe b√Ĺt dosaŇĺeno tlaku aŇĺ 7000 bar.

Nabízíme:

Vysokotlak√° ńćerpadla
Kompresory
Posilovańće tlaku
Vysokotlaké ventily, kohouty, fitinky
 
  25.7.2013 | Pridal: Admin | Vysokotlakov√° tec... | zobrazen√©: 5654 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.