<h1>www.kostech.sk</h1>
 

kostech

web

kostech.sk

web

kostech.sk

web

o firme

Firma Kostech s.r.o. vznikla na jeseŇą 2012 ako franchanzigov√Ĺ z√°stupca firmy (Olaer) Parker Hanifin pre v√Ĺchodn√© Slovensko. Firma Kostech s.r.o. sa zaober√° predajom a distrib√ļciou hydraulick√Ĺch zariaden√≠ so zameran√≠m na chladenie med√≠√≠. Firma Kostech s.r.o. pon√ļka dod√°vku , servis a spolupracuje na koopeciach pri v√Ĺrobe r√īznych strojn√Ĺch agreg√°toch. Firma Kostech s.r.o. pred√°va aj znańćky Tranter (v√Ĺrobca v√Ĺmenn√≠kov, bolenz-schaefer (v√Ĺrobca akumul√°torov) . Firma Kostech s.r.o. sa pravidelne z√ļńćastŇąuje na v√Ĺberov√Ĺch konaniach v elektronick√Ĺch tendroch (USS, KIA Slovakia, Holcim , HBP a.s.).
Pri t√Ĺchto v√Ĺberov√Ĺch konaniach si firma Kostech s.r.o. z√≠skala meno ako spońĺahliv√Ĺ partner

 
  22.12.2013 | Pridal: kostech | O firme | zobrazen√©: 11122 kr√°t |  

Kostech s.r.o. | Powered by :CMS | Copyright Kostech s.r.o.